לקוחות פרטיים

ביטוח ותכנון פנסיוני

אופטימיזציית התיק הביטוחי

מבחן כפל ביטוחים

ניוד קופות גמל וקרנות השתלמות

תיקון 190

התאמת הכיסויים למבוטח

תיחור תעריפי הביטוח לטובת הוזלה

תמונת מצב מפורטת של כלל הכיסויים

ניתוח התיק הפנסיוני והביטוחי הקיים

שוק ההון

פיזור תיקי השקעות בחברות מובילות והקצאת מנהלים ייעודיים

פוליסות השקעה פרטיות במסלולים מותאמים בחברות הביטוח המובילות

קרנות הלוואה פרטיות P2P

השקעות ריאליות

השקעות נדל"ן

קרנות ריט פרטיות

שותפות בנכסים מניבים

הלוואות מזנין